Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
27/002/13Zmluva o Municipálnom úvere - 27/002/13, dodatok č. 113.05.201523.05.2015Prima banka Slovensko, a. s. 6d408_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofindy_a_2700213_dodatok_c._1_str._1.jpg 6d408_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofindy_a_2700213_dodatok_c._1_str._2.jpgViac
00692506PD886Zamestnávateľská zmluva31.03.201531.03.2015NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Viac
55/2015 1-15712323856Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb05.02.201505.02.2015Slovak Telekom, a. s. dc087_1468568097.pdfViac
44/2015zmluva o reklamne činnosti27.01.201527.01.2015Mgr. Lilla Akerman Nagy, Komárno a7f80_1468567999.pdfViac
411/2014Dodatok ku kúpnej zmluve - predaj obecného pozemku zo dňa 09.12.201423.01.201523.01.2015Justína Prekopová 2b226_dodatok_ku_kupnej_zmluve_zo_dna_09.12.2014_justina_prekopova.jpgViac
410/2014Dodatok ku kúpnej zmluve - predaj obecného pozemku zo dňa 09.12.201423.01.201523.01.2015Radoslav Schvandtner a82f0_dodatok_ku_kupnej_zmluve_zo_dna_09.12.2014_radoslav_schvandtner.jpgViac
395/2014Zmluva o dielo na zhotovenie a namontovanie kovaného oplotenia okolo cintorína22.12.201422.12.2014Peter Vanko, Ilava 0bf78_1468566317.pdfViac
411/2014Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku09.12.201409.12.2014 Justína Prekopová, Dubnica nad Váhom d1df5_kupna_zmluva_o_predaji_pozemku_jp_09.12.2014_0.jpg d1df5_kupna_zmluva_o_predaji_pozemku_jp_09.12.20141.jpgViac
410/2014Kúpna zmluva - predaj obecného pozemku09.12.201409.12.2014Radoslav Schvandtner, Krivoklát cf856_kupna_zmluva_o_predaji_pozemku_rs_09.12.2014_0.jpg cf856_kupna_zmluva_o_predaji_pozemku_rs_09.12.20141.jpgViac
Zmluva o odbere biologicky rozložitelného odpadu/ 201218.11.201418.11.2014Mesto Nemšová 48703_Zmluva-o-odbere-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-Nemsova-2012.pdfViac
380/2014Zmluva o budúcej zmluve07.11.201407.11.2014Radoslav Schvandtner, Krivoklát a Justína Prekopov c551a_zmluva_o_buducej_zmluve_7.11.2014_0.jpg c551a_zmluva_o_buducej_zmluve_7.11.20141.jpgViac
370/2014Dodatok k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzatvorenej dňa 02.01.200927.10.201427.10.2014Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Bohunice 69279_1468565619.jpgViac
zmluve o uverejnení firmy14.04.201414.04.2014MEDIATEL s. r. o. 64afe_1468567704.pdfViac
482-11-1668/2014Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností31.03.201431.03.2014 Beodetický a kartografický ústav Bratislava 0b794_1468565499_1.jpgViac
67/2014zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb14.02.201414.02.2014 Slovak Telekom, a. s. 20928_1468565148.jpgViac
109/2014Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu14.02.201414.02.2014Obec Pruské 81f30_1468565251_1.jpgViac
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva/201301.01.201401.01.2014 Peter Kucharčík c2813_Zmluva-o-spolupraci-pri-zbere-pouziteho-satstva-Kucharcik-2013.pdfViac
27/003/10Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) - DODATOK č. 111.09.201311.09.2013Prima banka Slovensko, a.s. 3515a_zmluva_o_dexia_komunal_eurofondy_uvere_a_-_c._27-003-10_dodatok_c._1_str.1.jpg 3515a_zmluva_o_dexia_komunal_eurofondy_uvere_a_-_c._27-003-10_dodatok_c._1_str.2.jpgViac
27/002/13Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)11.09.201311.09.2013Prima banka Slovensko, a.s. 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._1_0.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._2.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._3.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._4.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._5.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._6.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._7.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._8.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._9.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._10.jpgViac
09/01/2012Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/01/2012 zo dňa 24.09.201226.08.201326.08.2013VAAT, spol. s r. o. 50014_dodatok_c._1_k_zmluve_o_dielo_c._09-01-2012_zo_dna_24.09.2012.jpgViac