Voľby 2022
DátumNázovPopisPríloha
31.10.2022Zápisnica MVK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja6473d_Zápisnica MVK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja.pdf
31.10.2022Zápisnica MVK o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcíbba44_Zápisnica MVK o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf
30.10.2022Výsledky volieba3d4c_Výsledky volieb do samosprávnych krajov a samosprávy obcí 29.pdf
24.10.2022Informácia pre voliča2ee15_Informácia pre voliča k špeciálnemu spôsobu hlasovania.pdf
23.09.2022ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodovb6399_Zoznam zaregistrovanych kandidatov zastupitelstvo TSK.pdf
23.09.2022ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov21532_Zoznam zaregistrovanych kandidatov predseda TSK.pdf
23.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Krivoklátebf814_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastup.pdf
23.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Krivoklát0587c_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kriv.pdf0587c_0587c_
26.07.2022 E-mail na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.krivoklat@t-network.sk
18.07.2022Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie28c89_Vymenovanie zapisovateľa.pdf
15.07.2022Počet podpisov voličov podporujúcich nezávislého kandidáta pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce11545_Počet podpisov voličov podporujúcich nezávisláho kandidáta pre .pdf
15.07.2022Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu počas volebného obdobia 2022 -2026667bc_Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu počas.pdf
15.07.2022Určenie volebných obvodov,určenie počtu volených poslancov OZ0e43e_Určenie volebných obvodov,určenie počtu volených poslancov OZ.pdf
11.07.2022Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajovInformácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 www.minv.sk/?selfgov22-vzory01.
11.07.2022Vyhlásenie volieb - Rozhodnutie99208_04a6c_Vyhlásenie volieb - Rozhodnutie.pdf
11.07.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov2d341_48cb6_Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov.pdf
11.07.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcíd0511_eddbe_Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí.pdf