Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
rozpočet za vybrané roky od 20-2514.12.202203.01.2023bcaa4_rozpočet01.pdfbcaa4_rozpočet02.pdfbcaa4_rozpočet03.pdfbcaa4_rozpočet04.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo25.12.202201.01.20234987d_pozvanka zasadnutie 30.12.pdf
generálny pardón: Vodovod Bohunice Krivoklát20.12.202231.12.20229c25e_generálny pardón Bohunice.jpg
Verejná Vyhláška - oznámenie o vyplácaní nájomného za užívanie PR Vršatec Pruské14.12.202229.12.202299a0d_poľovnícke združenie.pdf
Rozhodnutie prezidentky SR zo 4.11.2022 o vyhlásení referenda08.11.202208.11.2022ef792_Vyhlásenie referenda 2023.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslav Kolman26.09.202212.10.202237615_Miroslav Kolman.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Darina Gašparová19.08.202206.09.20223da08_Darina Gašparová.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Mária Ondrušková19.08.202205.09.2022e5b13_Mária Ondrušková.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Miroslava Matuščinová17.08.202202.09.20221b20e_Miroslava Matuščinová.pdf
Verejná Vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru" Vršatec Pruské"17.08.202226.08.202242d17_Verejná Vyhláška.pdf
Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra 24.06.202225.08.202259b88_Voľba hl.kontrolóra zo dňa 23.06.2022.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf Mičko08.07.202227.07.202248cf1_Rudolf Mičko 08.7.2022.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf Mičko23.05.202210.06.2022915f9_Rudolf Micko.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Kolman Miroslav02.05.202218.05.202296523_Miroslav Kolman - na stránku.pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lednické Rovne12.04.202228.04.2022bd985_Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf Mičko01.04.202220.04.2022637ef_Rudolf Mičko na stránku..pdf
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 202130.03.202230.03.2022d3dd7_Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021.pdf
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-202716.03.202226.03.2022492be_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre úz.pdf
Oznam- úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 202102.02.202218.02.2022ef9be_Úroveň vytriedenia rok 2021.pdf570ee_Úroveň vytriedenia rok 2021- zverejnenie.pdf
Oznámenie o uložení zásielky -Rudolf Mičko25.01.202214.02.202291827_Rudolf Mičko na stránku.pdf