Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
204/201820.12.201820.12.2018Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 859 bceeb_elektrika.pdfViac
25102018-4Záverečný protokol o vykonaní deratizácie v obci + Oznámenie o vykonaní deratizácie 2510201825.10.201825.10.2018AQA ZOO PLUS s. r. o. 3dc51_jesenna-celoplosna-deratizacia-2018.pdfViac
168/2018zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu16.10.201816.10.2018 ELEKOS 2ab48_zmluva-o-zabezpeceni-a-financovani-triedeneho-zberu-komunalneho-odpadu.pdfViac
169/2018Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových v16.10.201816.10.2018ELEKOS 29f3c_Zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpecovani-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-neobalovych-vyrobkov.pdfViac
potvrdenie o zverejnení propagačných materiálov určených domácnostiam a občanom formou lokálneho roz14.10.201814.10.2018ELEKOS 7d8a4_potvrdenie-o-zverejneni-propagacnych-materialov-urcenych-domacn.pdfViac
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva01.10.201801.10.2018Peter Kucharčík 38dad_Dodatok-k-Zmluve-o-spolupraci-pri-zbere-pouziteho-satstva.pdfViac
77-2018Kúpna zmluva09.04.201809.04.2018Alojz Hudec, Mária Hudecová, Ľudmila Bezdedová 31265_zmluva-OU-Hudec-Bezdedova-77-2018-2.pdfViac
64/2018Licenčná zmluva22.03.201822.03.2018 d6af0_licencna-zmluva-TENDERnet-s.-r.-o..pdfViac
44/2018 - 220.03.201820.03.2018Antónia Šatková, rod. Pagáčová 44483_zmluva-OU-Satkova-44-2018-2.pdfViac
Z-D-2017-001549-00 / 145/201Zmluva o výpožičke podperných bodov19.12.201719.12.2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. 9a8df_Zmluva-o-vypozicke-podpernych-bodov-c.-Z-D-2017-001549-00-SSE-Distribucia-a.-s..pdfViac
Z-D-2017-001549-00 / 145/201Dohoda o spolupráci č. Z-D-2017-001551-0019.12.201719.12.2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. 3906a_Dohoda-o-spolupraci-c.-Z-D-2017-001551-00-SSE-Distribucia-a.-s..pdfViac
158/2017Zmluva o termínovanom úvere č. 27/022/1718.12.201718.12.2017Prima banka Slovensko, a. s. 23d06_Zmluva-o-terminovanom-uvere-c.-27-002-17.pdfViac
149/2017Zmluva o dielo - rekonštrukcia vykurovania v budove Obecného úradu Krivoklát28.11.201728.11.2017Tremont Slovakia s. r. o. b2a00_Zmluva-o-dielo-vykurovanie.pdfViac
Zmluva o vývoze VOK a likvidácii odpadu30.09.201630.09.2016Obec Pruské 80ac7_Zmluva-p-vyvoze-VOK-a-likvidacii-odpadu-2016.pdfViac
Dodatok k zmluve uzavretej 28.8.201526.09.201626.09.2016Marius Pedersen ,a.s. 3ca4e_Dodatok-k-zmluve-o-vyvoz-triedeneho-odpadu-Marius-Pedersen-a.pdfViac
118/2016Kúpna zmluva - odpredaj spoluvlastníckeho podielu18.05.201618.05.2016 Jozef Valient 8ebff_kupna_zmluva_zo_dna_18.05.20160001.jpg 8ebff_kupna_zmluva_zo_dna_18.05.20160002_1.jpg 8ebff_kupna_zmluva_zo_dna_18.05.20160003.jpgViac
O/135/2016Zmluva o Dielo29.03.201629.03.2016Metal Servis Recycling,s.r.o. 3321d_Zmluva-o-dielo-Metal-Servis-Recycling-s.r.o.-2016.pdfViac
01/170/2016Zmluva o dielo18.02.201618.02.2016FURMET GROUP, s. r. o. 5a361_zmluva_o_dielo_-_vodojem_krivoklat.pdfViac
Nájomná zmluva na prenájom pozemku parcela CKN č. 214 záhrady o výmere 240 m2 v k. ú. Krivoklát14.12.201514.12.2015Peter Solín, Dubnica nad Váhom d4a68_1468568477.pdfViac
550087/52Zmluva o vývoze triedeného odpadu /201528.08.201528.08.2015Marius Pedersen ,a.s. c06e7_Zmluva-o-vyvoz-triedeneho-odpadu-Marius-Pedersen-a.s.-2015.pdfViac