Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)Dokument
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047518654679230314148obec Krivoklát- nedoplatok požiarna zbrojnica24.01.20232,14e5987_sse-nedoplatok1.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047518654679230314128Obec Krivoklát- nedoplatok verejné osvetlenie24.01.202346,162150b_sse-nedoplatok 2.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047518654679230314108obec Krivoklát- nedoplatok osvetlenie cintorín24.01.20230,69c4ac0_sse nedoplatok 3.pdfViac
TextilEco a.s., Palackého 715/15,110 00 Praha1- Nové mesto28101766230100103Obec Krivoklát- umiestnenie kontajnera v obci za rok 202324.01.202360,00ea84e_textilEco-umiestnenie kontajnera v obci faktura.pdfViac
Ivan Homér- TMBH, J. Kráľa 1116/59,Púchov 020 011088088723007Obec Krivoklát-oprava kotla20.01.202372,00a18dd_oprava kotla 01-2023.pdfViac
Igor Barek BIORST36888320202300311.01.20231005,800d088_peletky faktúra 11.01.2023.pdfViac
Dopravník s.r.o46582851102023000210.01.2023178,80f80c7_oprava motora-zvonica.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469832024355909.01.202323,58f7cef_telekom faktura.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 2936323977202242025209.01.2023212,84b1d23_SAD-aut.spojenie.pdfViac
Obec Bohunice 103,018 52 Pruské3611562200321/202203.01.202346,410ec30_faktura voda.pdfViac
Lombard s.r.o., Pieštany36240125122210112928.12.202232,40de673_scanfakturalombard.pdfViac
POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica474104422022052828.12.202240,802885e_poleskofakt..pdfViac
Mesto Ilava101214.12.2022204,002d549_scanilava.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava831839555713.12.202223,58d997a_tmobile.pdfViac
DATARADETE s.r.o.3596013213.12.202263,009361a_datatrade.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312522545112.12.2022258,917fa2f_Marius podersen-zko 12-2022.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312522545212.12.2022304,4498fb6_marius.pdfViac
Slovak Region415904652022016811.12.202237,889b0c2_slovakregion.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 2936323977202242023107.12.2022166,32894c8_sad.pdfViac
KEO s.r.o.36739464002022152406.12.202215,004a952_KEO faktura.pdfViac