Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
380/2014Zmluva o budúcej zmluve07.11.201407.11.2014Radoslav Schvandtner, Krivoklát a Justína Prekopov c551a_zmluva_o_buducej_zmluve_7.11.2014_0.jpg c551a_zmluva_o_buducej_zmluve_7.11.20141.jpgViac
370/2014Dodatok k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzatvorenej dňa 02.01.200927.10.201427.10.2014Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Bohunice 69279_1468565619.jpgViac
zmluve o uverejnení firmy14.04.201414.04.2014MEDIATEL s. r. o. 64afe_1468567704.pdfViac
482-11-1668/2014Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností31.03.201431.03.2014 Beodetický a kartografický ústav Bratislava 0b794_1468565499_1.jpgViac
67/2014zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb14.02.201414.02.2014 Slovak Telekom, a. s. 20928_1468565148.jpgViac
109/2014Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu14.02.201414.02.2014Obec Pruské 81f30_1468565251_1.jpgViac
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva/201301.01.201401.01.2014 Peter Kucharčík c2813_Zmluva-o-spolupraci-pri-zbere-pouziteho-satstva-Kucharcik-2013.pdfViac
27/003/10Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) - DODATOK č. 111.09.201311.09.2013Prima banka Slovensko, a.s. 3515a_zmluva_o_dexia_komunal_eurofondy_uvere_a_-_c._27-003-10_dodatok_c._1_str.1.jpg 3515a_zmluva_o_dexia_komunal_eurofondy_uvere_a_-_c._27-003-10_dodatok_c._1_str.2.jpgViac
27/002/13Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)11.09.201311.09.2013Prima banka Slovensko, a.s. 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._1_0.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._2.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._3.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._4.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._5.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._6.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._7.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._8.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._9.jpg 3e430_zmluva_o_municipalnom_uvere_-_eurofondy_a_c._27-002-13_str._10.jpgViac
09/01/2012Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/01/2012 zo dňa 24.09.201226.08.201326.08.2013VAAT, spol. s r. o. 50014_dodatok_c._1_k_zmluve_o_dielo_c._09-01-2012_zo_dna_24.09.2012.jpgViac
120/2013Zmluva o reklamnej činnosti - zverejnenie obchodného mena29.07.201329.07.2013Mgr. Lilla Akerman Nagy, Komárno af557_1468564837.pdfViac
8/2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku25.07.201325.07.2013MAS Vršatec, o. z. 3c453_1468564928.jpgViac
1/2013Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 470003307.06.201307.06.2013Pôdohospodárska platobná agentúra cf34b_c._1-2013_-_ppa.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa1.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa2.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa3.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa4.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa5.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa6.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa7.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa8.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa9.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa10.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa11.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa12.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa13.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa14.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa15.jpg cf34b_c._1-2013_-_ppa16.jpgViac
Zmluva odielo - čistenie, konzervácia kríža a vyzlatenie častí kríža pri kaplnke v obci Krivoklát01.06.201301.06.2013Stanislav Lehocký, Lazy pod Makytou 74d73_1468564714.pdfViac
Zmluva o uverejnení inzercie24.05.201324.05.2013MEDIATEL s. r. o. 8aa63_1468564495_1.jpgViac
4207201609zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy28.01.201328.01.2013Stredoslovenská energetika-Distribúcia, , a. s. 9826b_1468504702.jpgViac
178/2012Nájomná zmluva na pozemok - vodnú plochu25.01.201325.01.2013Ľubomír Drga a manželka Daniela Drgová 91806_1468504423.pdfViac
TP4071112764911Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb22.01.201322.01.2013Slovak Telekom, a. s. 679c2_1468504568.jpgViac
Zmluva o zbere a preprave odpadu /201307.12.201207.12.2012Obec Pruské f7ea0_Zmluva-o-zbere-a-preprave-odpadu-Obec-Pruske-2013.pdfViac
O/478/12Zmluva o Dielo /201226.10.201226.10.2012Metal Servis Recycling,s.r.o. 645ac_Zmluva-o-dielo-Metal-Servis-Recycling-s.r.o.-2012.pdfViac