Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
692506/TZO/2022Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov09.03.202222.02.2022ASEKOL SK,s.r.o. 2ac2e_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systémov.pdfViac
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci03.03.202203.03.2022Mgr. Adriana Sojková-ADVOKAT DCA s.r.o. ae3a0_Poskytovanie právnej pomoci.pdfViac
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb č.5500936714.02.202214.02.2022Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín d3cab_Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb č.55009367.pdfViac
Zmluva o spolupráci12.11.202110.11.2021Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. b4fc8_Zmluva o spolupráci- Kúpele v regióne 2021-2022.pdfViac
21/13/010/54Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3 , ods. 5 písm. b) ods.11, § 26 ods.2 pism. g) a dalších zákona č.417/2013 Z.z.03.11.202103.11.2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 4d4c3_Dohoda č. 21-13-010-54 s Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny T.pdfViac
21/13/012/7Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 pís.b) bod5,resp. bod6 zákona č.417/2013 Z.z.03.11.202103.11.2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín d230f_Dohoda č. 21-13-012-7 s Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Tre.pdfViac
309070Y908Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku25.10.202125.10.2021 20fe8_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo29.07.202128.07.2021SI.DA s.r.o. 1a837_Dodatok č.1.pdfViac
21/13/012/2Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 pís.b) bod5,resp. bod6 zákona č.417/2013 Z.z.19.05.202119.05.2021Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín 4a185_Dohoda č. 21-13-012-2 s Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Tre.pdfViac
1421 094Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR11.05.202111.05.2021DPO SR ea08d_Zmluva o poskytnutí dotáciez prostriedkov DPO SR.pdfViac
Zmluva vytvorenie obecnej stránky03.05.202103.05.2021DOBRAOBEC s.r.o., Švermova 1085/40,073001 Sobrance 24dd0_Zmluva- Dobraobecs.r.o.,obecná stránka.pdf 24dd0_Viac
55009367Zmluva o poskytovaní služieb31.03.202131.03.2021Marius Pedersen Opatovská 1735,91101 Trenčín c4976_Marius-Pedersen-zber-preprava-zhodnotenie-KO-a-DSO-odpadu.pdfViac
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke15.03.202115.03.2021Slovenská republika - Štatistický úrad SR d91f2_Dodatok-c.1-Zmluva-o-vypozicke.pdfViac
Zmluva o výpožičke23.02.202123.02.2021Slovenská republika - Štatistický úrad SR bb944_Zmluva-o-vypozicke.pdfViac
Zmluva celoplošné testovanie COVID 19 zo dňa 23.01.202123.01.202123.01.2021Barbora Jáňová , Bc. Helena Jáňová b26f9_Barbora-Janova-zmluva-odobrovolnickej-cinnosti-1 (1).pdf b26f9_Bc.-Helena-Janova-zmluva-odobrovolnickej-cinnosti (1).pdfViac
Celoplošné testovanie 23.01.2021 - Zmluva o poskytovaní služieb21.01.202121.01.2021Váš lekár, s.r.o. d380f_Zmluva-o-poskytovani-sluzieb.pdfViac
Zmluva o dielo -vchodové a priechodové dvere do KD Krivoklát30.07.202030.07.2020Kováč Daniel Horovce 249 8b4e5_Vchodove-a-priechodove-dvere-do-KD-Krivoklat-Zmluva-2.pdfViac
106/2020Nájomná zmluva na pozemok30.06.202030.06.2020Bezdeda Jozef, Pod hájom 1091/68-22, Dubnica nad V e68db_Najomna-zmluva-na-pozemok.pdfViac
202003695Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov14.05.202014.05.2020Digis,a.s., Trenčianska regionálna komora SOPK cf695_Zmluva-o-poskytovani-doverihodnej-sluzby-vydavania-certifikatov.pdfViac
1420 077Zmluva č.1420 077 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR31.03.202031.03.2020Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30b04_Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-prostriedkov-DPO-SR-1.pdfViac