Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
55009367Dodatok č.3 ku Zmluve28.03.202320.03.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín 2cced_dodatok-marius pedersen-predlzenie zmluvy.pdfViac
1-804184211599Zmluva o poskytovaní verejných služieb a kúpna zmluva28.03.202322.03.2023Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 112b7_zmluva telekom.pdfViac
Zmluva o kontrolnej činnosti ihrísk14.12.202214.12.2022EKOTEC, spol. s.r.o. 2e41a_zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC-ihriská.pdfViac
20/10/2022Zmluva o spolupráci01.11.202220.10.2022 4d7b3_Zmluva o spolupráci - Kúpele v regióne.pdfViac
Kúpno - predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 OZ07.09.202206.09.2022Obec Horný Lieskov 80c3d_Kúpno- predajná zmluva - motorové vozidlo Avia.pdfViac
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu22.06.202205.05.2022ASEKOL SK,s.r.o. f4257_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o financovaní triedeneho zberu v obci a.pdfViac
č.1422 080Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)29.04.202229.05.2022DPO SR 3599a_DPO SR -Zmluva č.1422 080 o poskytnutí dotáciena rok 2022.pdfViac
Dodatok č. 1 ku licenčnej Zmluve - TENDERnet s.r.o.21.03.202221.03.2022TENDERnet s.r.o. a74af_Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve - TENDERnet s.r.o..pdfViac
692506/TZO/2022Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov09.03.202222.02.2022ASEKOL SK,s.r.o. 2ac2e_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systémov.pdfViac
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci03.03.202203.03.2022Mgr. Adriana Sojková-ADVOKAT DCA s.r.o. ae3a0_Poskytovanie právnej pomoci.pdfViac
Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb č.5500936714.02.202214.02.2022Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín d3cab_Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb č.55009367.pdfViac
Zmluva o spolupráci12.11.202110.11.2021Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. b4fc8_Zmluva o spolupráci- Kúpele v regióne 2021-2022.pdfViac
21/13/010/54Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3 , ods. 5 písm. b) ods.11, § 26 ods.2 pism. g) a dalších zákona č.417/2013 Z.z.03.11.202103.11.2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 4d4c3_Dohoda č. 21-13-010-54 s Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny T.pdfViac
21/13/012/7Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 pís.b) bod5,resp. bod6 zákona č.417/2013 Z.z.03.11.202103.11.2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín d230f_Dohoda č. 21-13-012-7 s Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Tre.pdfViac
309070Y908Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku25.10.202125.10.2021 20fe8_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo29.07.202128.07.2021SI.DA s.r.o. 1a837_Dodatok č.1.pdfViac
21/13/012/2Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 pís.b) bod5,resp. bod6 zákona č.417/2013 Z.z.19.05.202119.05.2021Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín 4a185_Dohoda č. 21-13-012-2 s Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Tre.pdfViac
1421 094Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR11.05.202111.05.2021DPO SR ea08d_Zmluva o poskytnutí dotáciez prostriedkov DPO SR.pdfViac
Zmluva vytvorenie obecnej stránky03.05.202103.05.2021DOBRAOBEC s.r.o., Švermova 1085/40,073001 Sobrance 24dd0_Zmluva- Dobraobecs.r.o.,obecná stránka.pdf 24dd0_Viac
55009367Zmluva o poskytovaní služieb31.03.202131.03.2021Marius Pedersen Opatovská 1735,91101 Trenčín c4976_Marius-Pedersen-zber-preprava-zhodnotenie-KO-a-DSO-odpadu.pdfViac