Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)Dokument
Marius Pedersen, Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521209111.06.2021250,5614a00_Marius Pedersen- vývoz komunálneho odpadu máj 2021.pdfViac
Adrian Bušo CI-50/125,018 41 Dubnica nad Váhom4092226020210600109.06.20213 500,04fb23a_Adrian Bušo - oddrenážovanie viacúčelovej budovy KD a OÚ.pdfViac
Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28,817 62 Bratislava35763469828441933707.06.202130,65b94fd_Telekom- spotreba od 01.05.2021 do 31.05.2021.pdfViac
EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38,040 11 Košice4403148307.06.202158,80638ab_EuroTrading-činnosť zodpovednej osoby 06-2021.pdfViac
SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29,91137 Trenčín36323977202142007704.06.2021190,0834f50_SAD Trenčín -príspevok na spoj za máj 2021.pdfViac
KEO s.r.o.,Poľná 99106/ Záhorce36739464002021045402.06.202115,0022f7a_KEO -Aktualizácia 2021-04.pdfViac
KEO s.r.o.,Poľná 99106/ Záhorce36739464002021036128.05.202115,000653a_KEO - Aktualizácia 2021- 03.pdfViac
Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28,817 62 Bratislava35763469828257562926.05.202132,635c073_Slovak Telekom,a.s.-za obdobie apríl 2021.pdfViac
Marcel Košút UNIVIS, Teplická 789/27,914 01 Trenčianska Teplá45683204202100214.05.2021660,00dd18e_UNIVIS-Marcel Košút-zemné práce.pdfViac
Marius Pedersen, Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521162112.05.2021250,56fcd7a_Marius Pedersen-vývoz KO - apríl 2021.pdfViac
Márius Pedersen, Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521162212.05.2021224,967087e_Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu - apríl 2021.pdfViac
Ing. Pavol Žiak Centrum II. 79/16,018 41 Dubnica nad Váhom32298391202104010.05.202142,0097153_Ing.Pavol Žiak -inštalácia tlačiarne EPSON L4150.pdfViac
EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38,040 11 Košice44031483172021058910.05.202158,80c70df_EuroTRADING-výkon zodpovednej osoby 05-2021.pdfViac
DOBRAOBEC s.r.o., Švermova 1085/40,073001 Sobrance5353913321005910.05.202175,002bd23_DOBRA OBEC - poplatok za stránku(máj,jún,júl)+poplatok za domén.pdfViac
SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29,91137 Trenčín36323977202142005707.05.2021213,8493bbc_SAD Trenčín a.s.- príspevok na spoj za apríl 2021.pdfViac
AQUA ZOO s.r.o. Tatranská 297/19, 017 01Považská Bystrica147135301210202105.05.202175,00b02c6_AQUA ZOOs.r.o.- deratizácia jar 2021.pdfViac
Obec Pruské Pod kostolom 1,018 52 Pruské00317721202104326205.05.2021148,326bd84_Obec Pruské -vývoz plastov.pdfViac
Obec Pruské003177212021043217Faktúra za vývoz KO za 03/202125.04.2021658.378a82d_Obec-Pruske-vyvoz-KO-za-03-2021.pdfViac
SAD Trenčín, a. s. 36323977 2021420042Faktúra SAD Trenčín25.04.2021 213.8437f21_SAD-Trencin-prispevok-na-spoj-za-MAREC-2021.pdfViac
POLEŠKO, s. r. o. 4741044220210111Služby BTS a ochrana pred požiarmi 01 - 03 /202109.04.202140.8d0a03_Polesko-sluzby-BTS-a-ochrany-pred-poziarmi-01-az-03-2021.pdfViac